SFS intec
System kompozytowy drewno – beton VB

Oprogramowanie HBV 5:
prosto, elastycznie, kompleksowo

Dzięki wykorzystaniu bezpłatnego programu HBV 5 możliwa jest zrozumiała, szybka i szczegółowa kalkulacja całej konstrukcji nośnej, jak również jej poszczególnych części. Program kalkulacyjny optymalizuje układ części łączących, a liczbę elementów mocujących redukuje do niezbędnego minimum.

Dodatkowo, oprócz potwierdzenia nośności i zbrojenia, program przeprowadza analizę drgań i elastyczności oraz potwierdza obliczenia izolacji dźwiękowej i ogniowej. Rezultaty obliczeń mogą być przedstawione szczegółowo w formie graficznej lub tabelarycznej i wydrukowane jako sprawdzona statyka. Dodatkowo eksport danych możliwy jest w formacie dxf.

Oddajemy do Państwa dyspozycji bezpłatne oprogramowanie do kalkulacji projektu. Ściągnij tutaj